ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες της AFM SYSTEMS καλύπτουν τους παρακάτω τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητος.

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜAΤΩΝ

Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι. Λογιστικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Οργάνωση – παρακολούθηση -εποπτεία λογιστηρίων Διαδικασίες λογιστηρίων Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων ΙΙ. Φορολογικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων Ιδρύσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις εταιρειών Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ΙΙΙ. Οργανωτικό Σχήμα – Επιλογή Προσωπικού Οικονομικών Υπηρεσιών Εξεύρεση & επιλογή στελεχών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   Ι. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων (Business Planning & Strategy) Kατάρτιση σχεδίων δράσης Προώθηση στρατηγικών συνεργασιών Αναδιοργανώσεις – Συγχωνεύσεις – Εξαγορές επιχειρήσεων Πλήρη συστήματα προϋπολογισμών (Budgeting – Budgetary control) ΙΙ. Εισαγωγή Εταιριών στο Χρηματιστήριο Διαδικασίες εισαγωγής στα Χρηματιστήρια Αθηνών, Κύπρου, Σόφιας, Βαρσοβίας Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή ΙΙΙ. Διαχείριση Σχέσεων με …

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

– Διαδικασία ίδρυσης Εταιριών – Συγχωνεύσεις – Μετατροπές επιχειρήσεων – Διαδικασίες – Πρακτικά Δ.Σ. & Γενικών Συνελεύσεων – Διάλυση και εκκαθάριση Εταιριών.