Αναδιοργάνωση (Restructuring) των Επιχειρήσεων.

Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων από το επιτελείο συνεργατών υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου, με την αξιοποίηση των εργαλείων και  διαδικασιών  των  προγραμμάτων πληροφορικής δικής μας τεχνογνωσίας  Financial Management Systems, επιτυγχάνουν την εξυγίανση των επιχειρήσεων, επαναφέροντας τις  στην ομαλή και κερδοφόρα κατάσταση λειτουργίας.