Διοίκηση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
– Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.Σ.O.E.E.) ,
(Διοίκηση Επιχειρήσεων).
– Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Αθηνών (Π.Ο.Ε.)
(Μακροοικονομία).
– Μεταπτυχιακό Master στη Διοίκηση των επιχειρήσεων με θέμα “Financial
Statements under Inflationary conditions”.
– Φοίτηση σε κολέγιο της Αγγλίας (Anglocontinental Institution), Οικονομικά.
– Παρακολούθηση διαφόρων σεμιναρίων οικονομικού περιεχομένου.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά.  Άριστα

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
– Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής, καθώς και Αναπληρωτής. Γενικός Διευθυντής κυρίως σε βιομηχανικές και ξενοδοχειακές πολυεθνικές εταιρείες, όπως: SHERATON (Ξενοδοχείο “ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ”), ACCOR (Ξενοδοχείο “SOFITEL”), ACCIONA (Aιολική ενέργεια) κλπ.
– Περιφερειακός Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της πολυεθνικής ξενοδοχειακής εταιρίας ACCOR (της μεγαλύτερης αλυσίδας ξενοδοχείων στον κόσμο).
– Γενικός Διευθυντής ξενοδοχειακής επιχειρήσεως.
– Οικονομικός Σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
– Εκτεταμένη εμπειρία σε όλο το φάσμα των Οικονομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων (Λογιστικές διαδικασίες, Management Accounting. Budgeting, Κοστολόγηση, Φορολογικά, Εργατικά, Αγορές, Εξαγωγές –Χρηματοοικονομική διαχείριση, Διεθνείς συναλλαγές, Τραπεζικές συναλλαγές, κλπ).
-Εκτεταμένη εμπειρία στην Οργάνωση –Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.
-Διαχείριση της Αναπτυξιακής νομοθεσίας, τεχνικοοικονομικές μελέτες, επιδοτήσεις.
-Εμπειρία των οικονομικών αναφορών (Reporting) με διεθνείς εταιρίες- οργανισμούς.
-Εμπειρία σε θέματα χειρισμού – διαπραγματεύσεων με την Δημόσια Διοίκηση.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
– Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (ΣΕΟΔΙ), ενός επιστημονικού οργανισμού, που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του Οικονομικού Management στη χώρα μας.  Πολλές από τις δράσεις του ΣΕΟΔΙ είναι διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις οικονομικού περιεχομένου στα μέλη και τις επιχειρήσεις.

– Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος στη χώρα μας, εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα. Πολλές εισηγήσεις του, έγιναν νόμος του Κράτους (κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων, κατάργηση τήρησης της Αναλυτ. Λογιστικής, κατάργηση του χαρτοσήμου Μ.Υ. κλπ).

– Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

– Εφεύρεση – ανάπτυξη του προϊόντος πληροφορικής ABC System, που αυτοματοποιεί την σύνταξη των Οικονομικών και Φορολογικών Καταστάσεων (Ισολογισμού των Φορολογικών Δηλώσεων κλπ.)

– Εφεύρεση – ανάπτυξη του προϊόντος πληροφορικής F.M.T. – Financial Management Tools, που αυτοματοποιεί την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που είναι απαραίτητες για Οικονομική Διοίκηση της επιχείρησης.

– Εφεύρεση – ανάπτυξη του προϊόντος πληροφορικής για παιδιά “Μαθαίνω Παίζοντας” ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη γνώση με την επιβράβευση για τους μαθητές του δημοτικού.  Το Πρόγραμμα κυκλοφορεί στην αγορά και στα δημόσια σχολεία της Κύπρου.

– Εισηγητής Σεμιναρίων σε οικονομολόγους, με θέμα “Η διασφάλιση του maximum της αποδοτικότητας της επιχείρησης”, “Η σύγχρονη Οικονομική Διοίκηση” και “Η Οικονομική Διοίκηση με την βοήθεια της πληροφορικής”.

– Eκπροσώπησε τη χώρας μας σε διάφορα διεθνή Οικονομικά Συνέδρια (Μόσχα, Μαδρίτη, Λευκωσία, Τίρανα, κλπ.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
– Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.Σ.O.E.E.) ,
(Διοίκηση Επιχειρήσεων).
– Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Αθηνών (Π.Ο.Ε.)
(Μακροοικονομία).
– Μεταπτυχιακό Master στη Διοίκηση των επιχειρήσεων με θέμα “Financial
Statements under Inflationary conditions”.
– Φοίτηση σε κολέγιο της Αγγλίας (Anglocontinental Institution), Οικονομικά.
– Παρακολούθηση διαφόρων σεμιναρίων οικονομικού περιεχομένου.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Αγγλικά.  Άριστα

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
– Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής, καθώς και Αναπληρωτής. Γενικός Διευθυντής κυρίως σε βιομηχανικές και ξενοδοχειακές πολυεθνικές εταιρείες, όπως: SHERATON (Ξενοδοχείο “ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ”), ACCOR (Ξενοδοχείο “SOFITEL”), ACCIONA (Aιολική ενέργεια) κλπ.
– Περιφερειακός Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της πολυεθνικής ξενοδοχειακής εταιρίας ACCOR (της μεγαλύτερης αλυσίδας ξενοδοχείων στον κόσμο).
– Γενικός Διευθυντής ξενοδοχειακής επιχειρήσεως.
– Οικονομικός Σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
– Εκτεταμένη εμπειρία σε όλο το φάσμα των Οικονομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων (Λογιστικές διαδικασίες, Management Accounting. Budgeting, Κοστολόγηση, Φορολογικά, Εργατικά, Αγορές, Εξαγωγές –Χρηματοοικονομική διαχείριση, Διεθνείς συναλλαγές, Τραπεζικές συναλλαγές, κλπ).
-Εκτεταμένη εμπειρία στην Οργάνωση –Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.
-Διαχείριση της Αναπτυξιακής νομοθεσίας, τεχνικοοικονομικές μελέτες, επιδοτήσεις.
-Εμπειρία των οικονομικών αναφορών (Reporting) με διεθνείς εταιρίες- οργανισμούς.
-Εμπειρία σε θέματα χειρισμού – διαπραγματεύσεων με την Δημόσια Διοίκηση.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
– Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (ΣΕΟΔΙ), ενός επιστημονικού οργανισμού, που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του Οικονομικού Management στη χώρα μας.  Πολλές από τις δράσεις του ΣΕΟΔΙ είναι διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις οικονομικού περιεχομένου στα μέλη και τις επιχειρήσεις.

– Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος στη χώρα μας, εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα. Πολλές εισηγήσεις του, έγιναν νόμος του Κράτους (κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων, κατάργηση τήρησης της Αναλυτ. Λογιστικής, κατάργηση του χαρτοσήμου Μ.Υ. κλπ).

– Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

– Εφεύρεση – ανάπτυξη του προϊόντος πληροφορικής ABC System, που αυτοματοποιεί την σύνταξη των Οικονομικών και Φορολογικών Καταστάσεων (Ισολογισμού των Φορολογικών Δηλώσεων κλπ.)

– Εφεύρεση – ανάπτυξη του προϊόντος πληροφορικής F.M.T. – Financial Management Tools, που αυτοματοποιεί την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που είναι απαραίτητες για Οικονομική Διοίκηση της επιχείρησης.

– Εφεύρεση – ανάπτυξη του προϊόντος πληροφορικής για παιδιά “Μαθαίνω Παίζοντας” ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη γνώση με την επιβράβευση για τους μαθητές του δημοτικού.  Το Πρόγραμμα κυκλοφορεί στην αγορά και στα δημόσια σχολεία της Κύπρου.

– Εισηγητής Σεμιναρίων σε οικονομολόγους, με θέμα “Η διασφάλιση του maximum της αποδοτικότητας της επιχείρησης”, “Η σύγχρονη Οικονομική Διοίκηση” και “Η Οικονομική Διοίκηση με την βοήθεια της πληροφορικής”.

– Eκπροσώπησε τη χώρας μας σε διάφορα διεθνή Οικονομικά Συνέδρια (Μόσχα, Μαδρίτη, Λευκωσία, Τίρανα, κλπ.)

Βασίλειος Μάργαρης
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟY ΜΑΡΓΑΡΗ

Μέλους της AFM SYSTEMS

 

Ο  Βασίλειος Μάργαρης έχει σπουδάσει Οικονομικά στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιδιωτικό κέντρο ελευθέρων σπουδών. Είναι κάτοχος  μεταπτυχιακού στην τραπεζική από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διπλωματούχος επιπέδου 5 του Chartered Management Institute της Μ. Βρετανίας και επίσης κάτοχος του MBA Certificate του κολλεγίου IMESE και του Πανεπιστημίου Hope του Liverpool.

Διετέλεσε επί 10 χρόνια Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια άλλα 5 έτη ως μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενώ επίσης εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής και Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στους Ομίλους της ERGO/VICTORIA, της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης, της Kosmocar Volkswagen-AUDI και της Ιntersalonica.

Το 2003 επελέγη ως μέλος της Ομάδας Εργασίας Δ-5 του E-Business Forum με θέμα «E-Enterpreneurship and South-Eastern Europe».

 

Το 2003-2004 δίδαξε ως επιστημονικός συνεργάτης των ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας «Διεθνείς Κεφαλαιαγορές» και ως εισηγητής σε εξειδικευμένα σεμινάρια αναφορικά με το θεσμό και τις επιμέρους λειτουργίες της κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο προγράμματος Διεθνούς Τεχνικής Βοήθειας στη Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓΔΜ, Κύπρο, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Ιορδανία και Αίγυπτο.

 

Το 2005 επελέγη μαζί με 53 άλλους Ευρωπαίους από 14 χώρες, ως υπότροφος του προγράμματος «Μελλοντικών Ευρωπαίων Ηγετών» (EMF2005) του ιδρύματος Marshall.

 

To 2006 επελέγη από το ΝΑΤΟ ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Forum Νέων Ηγετών του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια της Επίσημης Συνόδου της Συμμαχίας στη Ρίγα της Λετονίας

Το 2006 συμμετείχε στην Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για την Ανάπτυξη της Ελλάδας ως Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Κέντρου στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Μεταξύ 2006 και 2009 ήταν επικεφαλής διεθνούς έργου τεχνικής βοήθειας, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αιγύπτου.

 

Το 2007 συμμετείχε τόσο στο Παγκόσμιο (Ατλάντα) όσο και στο Πανευρωπαϊκό (Ελμάου) Forum Διατλαντικών Σχέσεων του Ιδρύματος Marshall.

 

Το 2008, το 2010 και το 2013 συμμετείχε στο Νατοϊκό Forum της Ρίγα.

 

Από το 2009 εκλέγεται ως μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.ΔΙ.).

 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με διεθνή διπλωματική και πολιτική θεματολογία στις εφημερίδες ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με οικονομική θεματολογία στις εφημερίδες το BHMA, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡΔΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ και στους διαδικτυακούς ιστότοπους Marketnews.gr, toxwni.gr, taxalia.blogspot.gr και Newscode.gr, ενώ παλαιότερα είχε δημοσιεύσει σειρά άρθρων με αμυντική θεματολογία στην εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ.

 

Σε διεθνές επίπεδο, έχει δημοσιεύσει άρθρα και συνεντεύξεις σε εφημερίδες όπως η PARH (Βουλγαρία), PIATA FINANCIARA (Ρουμανία), και σε περιοδικά όπως το GEORGIAN ECONOMIC TRENDS (Γεωργία), EKONOMIST (Σερβία) και DIALOG UKRAINA (Ουκρανία).

 

Γεννήθηκε το 1966 στην Αρναία Χαλκιδικής, είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Μέλους της AFM SYSTEMS

 

Ο  Γιάννης Στάθης γεννήθηκε το 1969 στα Γιάννενα.

Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στην Αθήνα, και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές  στον χώρο της Τραπεζικής διοίκησης και του μάρκετινγκ, φοιτώντας στα πανεπιστήμια  G.Washington University και Middlesex University αντίστοιχα.

 

Είναι διπλωματούχος των ειδικών τμημάτων, κρατικής διοίκησης και ηγεσίας καθώς και φορολογικής πολιτικής και διοίκησης της σχολής δημόσιας διοίκησης John Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ.Ειναι απόφοιτος της Ακαδημίας Διαπραγματευτών ( The Academy of Professional Negotiators,Boston,MA) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαπραγματεύσεων.

 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος εγχωρίων καθώς και διεθνών σεμιναρίων και μετεκπαιδεύσεων στα αντικείμενα της Λιανικής Τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού κ.α.

 

Ξεκίνησε  σταδιοδρομία στον όμιλο επιχειρήσεων Λάτση το 1989 και συγκεκριμένα στην ναυτιλιακή εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, ενώ στην συνέχεια μεταπήδησε στην ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ( EUROBANK ), όπου και παρέμεινε επί δεκαπενταετία, εξελισσόμενος σε ανώτερες διοικητικές και επιχειρησιακές θέσεις ευθύνης στον χώρο της Λιανικής Τραπεζικής.

 

Στην πορεία ανέλαβε την  διεύθυνση πωλήσεων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  ολοκληρώνοντας την εκεί προσφορά του παραμένοντας έως την πώληση της στο Γαλλικό όμιλο της CREDIT AGRICOLE.

 

Επόμενος σταθμός  ήταν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο υπηρέτησε ως ανώτατο πολιτικό στέλεχος με τομέα ευθύνης τον φορολογικό και τελωνιακό μηχανισμό. Κατά την διάρκεια της θητείας του  εκπαιδεύτηκε  σε θέματα οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος  στο US DEPARTMENT OF TREASURY, στο IRS CRIMINAL INVESTIGATION  καθώς και σε τελωνειακά θέματα και δράσεις κατά του λαθρεμπορίου, καθώς και στην Ιταλική οικονομική αστυνομία, GUARDIA di FINANZA.

 

To 2008 επέστρεψε στον ιδιωτικό τομέα, ως project  manager της ΜΑRFIN INVESTMENT GROUP (MIG) έχοντας στην ευθύνη, ως διευθύνων σύμβουλος, της εξυγίανσης της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ.
Tα τελευταία χρόνια  δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Ειδικότερα , το φάσμα των δραστηριοτήτων αφορά  την οργάνωση νέων ή αναδιοργάνωση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μελέτες βιωσιμότητας -εξυγίανσης , διαγνωστικούς ελέγχους οργάνωσης , αναδιάρθρώσεις δανείων, αναμόρφωση οργανογραμμάτων ,σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, διαχείριση έργων κλπ.

 

Κείμενά του δημοσιεύονται σε ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ αναλύσεις του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνούς κύρους έντυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα έχει μεταφράσει κείμενα σημαντικών συγγραφέων σε θεματικές των γνωστικών του ενδιαφερόντων.

 

Έχει ταξιδέψει εκτενώς σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής  κι εργάζεται σαν σύμβουλος ανάλυσης αγορών για Ελληνικές και  διεθνείς εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου στις περιοχές αυτές.

 

Σήμερα είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών.

 

Ο Γιάννης Στάθης έχει τρεις γιους και μια κόρη και ζει στην Αθήνα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Αμυντικών Λειτουργιών στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX)

 

Από την αρχή του 2020 ηγείται της Επιτροπής των Αμυντικών Λειτουργιών που έχει σαν κύρια αποστολή τον οριζόντιο συντονισμό της 2ης & 3ης γραμμής άμυνας του Οργανισμού που περιλαμβάνει τις μονάδες Ασφάλειας Πληροφοριών, Λειτουργικού Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) & Εσωτερικού Ελέγχου.

 

Ως Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Μάης 2011-Γενάρης 2020) είχε κύρια αποστολή την εποπτεία σε ανώτατο επίπεδο, των Διευθύνσεων Οικονομικής Διαχείρισης,  Σχέσεων με την επενδυτική κοινότητα (IR), Προμηθειών, Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) & Διοικητικών υπηρεσιών καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Έχει εργασθεί από το 1984 έως το 2010 σε εταιρείες πολυεθνικού χαρακτήρα  (Knorr Bestfoods, Unilever Ελαϊς , Pipelife, Minerva Ελαιουργική) κατέχοντας θέσεις υψηλής  ευθύνης  ως Οικονομικός  και Διοικητικός Διευθυντής.

 

Το 2000 ήταν επικεφαλής διεθνούς ομάδας εργασίας  εταιρείας τροφίμων,  για την περιοχή Νότιο-Ανατολικής  Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής  (SEEMEA),  με αποστολή την ενιαία αποτύπωση στοιχείων του κόστους μεταξύ των θυγατρικών , στα πληροφοριακά συστήματα και τις ενοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις του Ομίλου.

 

Το 2003, ως μέλος της Διοικητικής ομάδας μεγάλης εταιρείας πλαστικών, πήρε μέρος στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρείας.

 

Μεταξύ των ετών 2004-2007, ηγήθηκε του M&A (Εξαγορές & Συγχωνεύσεις) μεγάλης εταιρείας του κλάδου τροφίμων (FMCG) , συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της, μέσω εξαγοράς επιτυχημένων σημάτων και επιχειρήσεων.

 

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΒΑ) και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό workshops και συνεδρίων,  πάνω σε χρηματοοικονομικά και διοικητικά θέματα,  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία από επιχειρησιακά σεμινάρια που έχει δώσει σε θέματα business finance, cost accounting, economic value added, αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων κλπ.

 

Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.

 

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης, του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (ΣΕΟΔΙ), της Αγοράς Διοικητικής και Επιχειρηματικής Σκέψης καθώς και άλλων Επαγγελματικών και Επιστημονικών Ενώσεων.