Πρόγραμμα ABC System

LOGO _ ABC

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού – Οικονομικών Καταστάσεων.

 

Πρόκειται για το επαναστατικό και μοναδικό στην Ελληνική Αγορά Πρόγραμμα που συντάσσει αυτόματα όλες τις Οικονομικές και Φορολογικές Καταστάσεις, τόσο για το τέλος της χρήσεως, όσο και κατά την διάρκεια της χρήσεως για την παρακολούθηση της πορείας της επιχειρήσεως.

 

Το ABC SYSTEM είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που έφερε επανάσταση στα λογιστήρια αφού:

 

– Συντάσσει όλες τις οικονομικές Καταστάσεις σας μόνο σε λίγα λεπτά της ώραs.
– Διασφαλίζει την ορθότητα και την πληρότητά τους.
– Απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο.
– Σας απαλλάσει από το άγχος της τηρήσης των προθεσμιών.
– Μειώνει το κόστος εργασίας.