Εταιρικό Προφίλ

Η A F M SYSTEMS® – Advanced Financial Management Systems- είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία Υποστήριξης Λειτουργίας των Επιχειρήσεων, Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) και Εφαρμογών Πληροφορικής, η οποία καλύπτει όλες τις λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

 

Καλύπτει τους τομείς:

– Εποπτεία Λογιστηρίων – Οικονομικών Υπηρεσιών,
– Διοίκησης Επιχειρήσεων – προτάσεις λύσεων σε κρίσιμες περιόδους,
– Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων,
– Μηχανογραφικής Υποστήριξης,
– Επενδυτικών σχεδίων,
– Εισαγωγής επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο.

Διαθέτει:

Έμπειρα και καταξιωμένα επιστημονικά στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων,

Σύγχρονη και λειτουργική υποδομή,

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που εγγυάται η εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της, σε συνδυασμό με την δύναμη της Πληροφορικής,

Ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με αναγνωρισμένους φορείς και εταιρείες.