Λύσεις για κάθε επιχείρηση

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ABC

Αυτόματο κλείσιμο ισολογισμού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αυτόματη προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.

ΜΙΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρωτοποριακές μηχανογραφικές εφαρμογές.