Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Λύσεις για κάθε επιχείρηση

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ABC

Αυτόματο κλείσιμο ισολογισμού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αυτόματη προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.

ΜΙΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρωτοποριακές μηχανογραφικές εφαρμογές.