Οργανωτικό Σχήμα – Επιλογή Προσωπικού Οικονομικών Υπηρεσιών

– Εξεύρεση & επιλογή στελεχών
– Επιμόρφωση προσωπικού
– Διαμόρφωση κατάλληλου οργανογράμματος