Εισαγωγή Εταιριών στο Χρηματιστήριο

– Διαδικασίες εισαγωγής στα Χρηματιστήρια Αθηνών, Κύπρου, Σόφιας, Βαρσοβίας
– Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή