Στρατηγική Επενδύσεων – Χρηματοδότηση από ξένα Κεφάλαια

– Διαμόρφωση επενδυτικών προγραμμάτων
– Υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων στους κατά περίπτωση ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους
– Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχορήγηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
– Χρηματοδότηση – Ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω Ξένων Funds, Ελληνικών – ξένων Τραπεζών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.
– Διαδικασία αγοράς επιχειρήσεων – Ξενοδοχείων και ακινητών από ξένα Funds