Σύνταξη - Υποστήριξη -Υποβολή προγραμμάρων ΕΣΠΑ - Covic -19 (επιδότηση 100%, Επιστρεπτέα προκαταβολή 50%, κλπ.)

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Μελέτη – Ανάλυση- Υποβολή των περιφερειακών προγραμμάτων στήριξης της Ελληνικής οικονομίας ( των εταιριών που επλήγησαν από την πανδημία) λόγω Covic -19 , καθώς και όλων των σχετικών προγραμμάτων ενίσχυσης της Ελληνικής επιχείρησης.