Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης

Εργαλεία Οικονομικής
Διοίκησης

Προγράμματα πληροφορικής, έτοιμα μοντέλα Οικονομικών Καταστάσεων, στα οποία εφαρμόζοντας τα δεδομένα της επιχείρησης- επένδυσης κλπ. λαμβάνονται αυτομάτως τα αποτελέσματα των Οικονομικών Καταστάσεων.

Πρόκειται για το Πρόγραμμα που αυτοματοποιεί την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που είναι απαραίτητες για Οικονομική Διοίκηση της επιχείρησης:

– Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριότητος (Budget)
– Ταμειακό Πρόγραμμα (Cash-Flow)
– Αξιολόγηση Επενδύσεων – Business Plan
– Business Plan
– Αποτίμηση αξίας των επιχειρήσεων
– Διαχείρηση Αποθεμάτων
– Απόσβεση Δανείων

LOGO _ FMT

Το Σύστημα Προγραμμάτων Η/Υ επιστημονικά τεκμηριωμένων που «λύνει τα χέρια» των στελεχών των Οικονομικών Υπηρεσιών & αναδεκνύει την προσφορά τους στην επιχείρηση.

– Πόσο πρέπει να αυξήσω τις Πωλήσεις μου για να επιτύχω αύξηση του κέρδους κατά 10;
– Πόσο πρέπει να μειώσω τα έξοδά μου για να επιτύχω αύξηση του κέρδους κατά 10;
– Τι θα αποφέρει μια συγκεκριμένη επένδυση στην επιχείρηση;
– Συμφέρει η σχεδιαζομένη αγορά με δάνειο ή με Leasing;
– Πόσο συμφέρει η συνεργασία με έναν υποψήφιο (ή υφιστέμενο) πελάτη;

– Ποια θα είναι η δόση δανείου όταν επιλέγεται η σταθερή τοκοχρεωλυτική δόση ή το σταθερό χρεωλύσιο;
– Σε ποιο βαθμό δραστηριότητος επιτυγχάνεται το Break-even Point της επιχείρησης ή μιάς ομάδος προϊόντων;
– Ποια είναι η άριστη ποσότης παραγγελίας, ώστε να εξασφαλίσω την άριστη ποσότητα αποθεμάτων;

FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS
Στά προβλήματα που βασανίζουν καθημερινά τα στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης. Τώρα υπάρχει η απάντηση με το Σύστημα Προγραμμάτων FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS.

Τα δυνατά εργαλεία – έτοιμα μοντέλα Οικονομικών Καταστάσεων, που καταχωρούνται τα δεδομένα της επιχείρησης ή της επένδυσης, λαμβάνονται αυτομάτως τα αποτελέσματα των Καταστάσεων.

 

Με το Σύστημα Προγραμμάτων FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS, Επιτυγχάνετε:

– Αυτοματοποίηση των εργασιών σας.
– Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.
– Αξιοπιστία – πληρότητα των αποτελεσμάτων.

Προγράμματα πληροφορικής, έτοιμα μοντέλα Οικονομικών Καταστάσεων, στα οποία εφαρμόζοντας τα δεδομένα της επιχείρησης – επένδυσης κλπ. λαμβάνονται αυτομάτως τα αποτελέσματα των Οικονομικών Καταστάσεων.

Τα προγράμματα αφορούν:

Ετήσιο – Μακροχρόνιο Πρόγραμμα δραστηριότητος της εταιρείας (Business plan, Budget)

- Αξιολόγηση Επενδύσεων (Discounted Cash-Flow)
- Ταμειακό Πρόγραμμα (Cash-Flow Forecast)
- Κατάσταση Χρηματοροών (Cash-Flow)

- Αξιολόγηση αποδοτικότητος Πελάτη (Customer Profitability)
- Εργαλεία ελέγχου αποθεμάτων (Economic Order Quantity)
- Νεκρό σημείο δραστηριότητος της εταιρείας (Break-even Point)
- Αποσβέσεις Δανείων (Loan amortization)
- Πρόγραμμα αξιολόγησης επένδυσης με δάνειο ή Leasing, (Bye of leasing), κλπ.
- Αποτίμηση αξίας των Επιχειρήσεων (5 τρόποι)
- Πρόβλεψη αναγκών των επιχειρήσεων σε Κεφάλαια
- Οικονομικές Συναρτήσεις

> ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
> ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
> FOOD PRODUCTS ΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
> CUSTOMER PROFITABILITY
> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
> ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
> ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
> ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ