Ομιλία Αλέξανδρου Κωστόπουλου – Πρώτο συνέδριο Σ.Ε.Ο.ΔΙ.

ΟΜΙΛΙΑ του Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών

Ομιλία Αλέξανδρου Κωστόπουλου – Πρώτο συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.ΔΙ.)