Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Δήμα

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου έγινε συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Δήμα στο γραφείο του. Ενημερώθηκε ο κ. Υφυπουργός, για τις δραστηριότητες του ΣΕΟΔΙ, καθώς και για επικείμενες σημαντικές επενδύσεις στην χώρα μας.