Δραστηριότητες

No Image Found

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η νέα πρωτοβουλία που αποσκοπεί να λειτουργήσει επικουρικά ως μοχλός ανασύστασης του ρόλου της  Αχαΐας  στο εθνικό και διεθνές προσκήνιο. Ο        άνθ...