ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η νέα πρωτοβουλία που αποσκοπεί να λειτουργήσει επικουρικά ως μοχλός ανασύστασης του ρόλου της Αχαΐας στο εθνικό και διεθνές προσκήνιο. Ο άνθρωπος πίσ...

No Image Found

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΧΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η νέα πρωτοβουλία που αποσκοπεί να λειτουργήσει επικουρικά ως μοχλός ανασύστασης του ρόλου της  Αχαΐας  στο εθνικό και διεθνές προσκήνιο. Ο        άνθ...

No Image Found

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Διαχείριση ρευστότητας: Το πρώτιστο καθήκον του Οικονομικού Διευθυντή

Πρώτιστο καθήκον του οικονομικού διευθυντή η εξασφάλιση ρευστότητας της επιχείρησης καθώς το τραπεζικό σύστημα έχει κλείσει τη στρόφιγγα της χρηματοδό...